final_logo_C...
topimage_full
'הזדמנות לדבר איכות' הינם מפגשי העשרה קצרים (בבוקר או בערב), אשר נועדו לחשוף את המשתתפים לידע חדשני ופרקטי מעולם האיכות תוך שיתוף ידע והחלפת דעות בין עמיתים למקצוע.
השנה, יש הפתעה... מי שירשם לכלל ההדרכות יקבל, הרצאה 1 בחינם!

29/03
יום רביעי 9:00-12:00

רענון לעורכי מבדקים ותיקים

לעורכי מבדקים פנימיים מנוסים, זו ההזדמנות שלכם להתרענן בכלים ושיטות חדשניים לעריכת מבדק וגם לשמוע קצת מארגונים אחרים.

 

25/04
יום שלישי 9:00-12:00


תחקיר והפקת לקחים

תרבות של תחקיר תקבל בהבנה טעויות ותקדם מתוך כך תהליך למידה אבל מה עם טעות שלעולם חוזרת?

 

26/06
יום שני 9:00-12:00


ISO 9001:2015 

הרבה כבר דיברו על מהדורת התקן החדשה, עכשיו בואו לדבר על טכניקות מהירות ונכונות להטמעת הדרישות וכיצד להפיק מקסימום תועלת במינימום מאמץ.
 

26/07
יום שני 17:30-20:00 (הדרכת ערב)


שיווק האיכות בתוך הארגון

שיווק נכון של האיכות ותועלותיה, יסייע בהגברת המוטיבציה הפנימית של העובדים והמנהלים, יוביל לפעילות פרואקטיבית בתחום ויחזק את הקשר בין העובדים לדרישות האיכות (הדרכה חוזרת משנת 2016).
 

14/09
יום חמישי 9:00-12:00


העברת מסרים ומיומנויות השפעה

האם  המסר שהעברתי הוא המסר שהתקבל? למה לפעמים המסר הובן ההפך לגמרי? בואו להתאמן על מיומנויות הפרזנטציה, והכירו את הכלים העומדים לרשות המציג.

 

07/11
יום שלישי 9:00-12:00


מדידה ושיפור

מה נכון למדוד ועל מה כדאי לוותר? אילו שיטות קיימות היום למדדים ארגוניים? ומה נהוג לעשות בארגונים אחרים? 
כל הדרכה בעלות סימלית של 69 ש"ח + מע"מ.
ההדרכות יערכו ב'קמפוס' רח' לח"י 31, בני ברק.